بلفی

مشخصات صاحب حیوان

 • نوع مالکیت : پرورش دھنده
 • نام پرورشگاه : اطلس دام پارسیان

مشخصات حیوان

 • نوع حیوان : سگ
 • نژاد حیوان : شیتزو
 • جنسیت حیوان : نر
 • تاریخ تولد : 1396/07/09
 • رنگ : تری کالر
 • وضعیت باروری : عقیم نشده
 • آیا حیوان در ایران تتو گذاری شده است ؟ : بلی
 • شماره تتو : قابل مشاهده نیست
 • نام مرکز تتو گذاری : کلینیک دامپزشکی دکتر ذاکریان
 • تاریخ تتو گذاری : 1396/08/23
 • موقعیت تتو در بدن : زیر شکم
 • توضیحات تکمیلی :

مشخصات دامپزشک حیوان

 • نام و نام خانوادگی : دکتر ذاکریان
 • نام کلینیک / بیمارستان : کلینیک دامپزشکی دکتر ذاکریان
 • شماره تلفن ثابت : 02122570700
 • آدرس کلینیک : تهران-خیابان دولت-کوچه خرداد

تصاویر و وضعیت حیوان

 • وضعیت حیوان : امن
 • عکس قسمت تتو شده :
 • تصاویر حیوان :

اشتراک بگذارید :