نوشته هایی با برچسب "میکروچیپ حیوانات خانگی"

روشهای تعیین هویت حیوانات خانگی

ما به صاحبان حیوانات خانگی (سگها و گربه ها) یادآور می شویم که همدم خود را با اطلاعات شناسایی به روز تجهیز کنند تا اگر زمانی مفقود شدند آماده باشند. متاسفانه، انجمن ممانعت از ظلم به حیوانات امریکا (ASPCA) دریافته در حالی که 80% از صاحبان سگ متوجه اهمیت تگ گردنی (پلاک هویت) برای حیوان […]

ادامه ...